Zobraz více

Zobraz více

Zobraz více

Zobraz více

Zobraz více

Zobraz více

Zobraz více

Exkluzivní partner

AP AFP

Ve Videobance ČTK najdete materiály zpravodajů a fotoreportérů ČTK, zastupovaných autorů nebo materiály partnerských mezinárodních agentur AFP a AP.

Příklady dobré praxe se zaměstnáváním OZP

Autor hbv
Zdroj free-art.cz
ID V201111020101578
Pořízeno 02.11.2011
Servis Protext TV
Klíčová slova ČR sociální práce menšiny handicapovaní

Popis

Toto video zadalo v servisu "Protext TV" Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o. Příklady dobré praxe (PDP) přinášejí formou filmových dokumentů osobní příběhy handicapovaných osob, které navzdory svému zdravotnímu postižení dokázaly být úspěšní jak v profesním, tak v osobním životě v České republiky a Rakousku. 1) „Zbyněk aneb život na kolech“. Zbyněk Švehla je vysokoškolsky vzdělaný odborník v oblasti IT, který VŠ vystudoval až po svém úrazu, když skončil na invalidním vozíku. Významnou součástí života Zbyňka je sport, který mu pomohl překonat psychické trauma způsobené úrazem a morálně – volní vlastnosti získané sportem mu pomáhají v pracovním i osobním životě. 2) „Martin aneb Mířím ušima“. Životní příběh Martina Adámka, který po úraze ztratil zrak. Přes tento handicap si dokázal za podpory kolegů a nadřízených udržet pracovní místo na centrálním dispečinku Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a kromě úspěšného pracovního zařazení se věnuje sportovní zvukové střelbě. To zní poněkud paradoxně jako protimluv, ale Martin Adámek využívá k míření zvuk. Tedy míří ušima (čím vyšší tón, tím přesnější zásah). Dokument přináší informace i o dalších zájmech a koníčcích Martina, to vše navzdory tomu, že je nevidomý. 3) Dokument „Michal“ je film o Michalu Jágrovi, který se přes svůj sluchový handicap dokázal stát vědeckým pracovníkem Fyziologického ústavu Akademie věd ČR. Základním prostředkem jeho snahy o uplatnění se stalo vzdělání. Velmi dobře zvládá orální komunikaci, což je výsledkem mnohaleté snahy jeho matky, učitelů i jeho samotného. 4) „HERBERT aneb Diverzita po rakousku“ je příběh Herberta Pichlera z Vídně, který se svým pohybovým handicapem úspěšně pracuje jako vedoucí kanceláře rovných příležitostí pro největší rakouskou odborovou ústřednu ÖGB. Ve volném čase mj. hraje se svými nehandicapovanými vrstevníky nevšedním způsobem fotbal, tančí a žije plnohodnotný osobní život. Tyto příklady dobré praxe byly natočeny v rámci projektu „Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně postižených na trhu práce aneb Zvyšování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením s využitím konceptu Diversity Management se zaměřením na aplikaci Diversity Score Cards, reg. číslo: CZ.1.04/5.1.01/12.00069, OP LZZ. Bližší informace o projektu naleznete na www.diverzitaproozp.cz. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Upozorňujeme, že materiály publikované v servisu Protext TV nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je zveřejňovat pod její značkou. Jde o sdělení zadavatele, který je nad textem označen a který za ně nese plnou odpovědnost.

Bodový scénář

Licence

BEZ OMEZENÍ
Zavřít

Upozornění

Upozornění –

Zrušit

Zavřít